Via practica 1/2024

Úvodné slovo

prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

Úvodné slovo