Via practica 10/2005

Urolitiáza v ambulantnej a klinickej praxi

MUDr. Igor Milichovský, doc. Ing. Ivan Kron, CSc., doc. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.

Autori popisujú problematiku urolitiázy z pohľadu ambulantného a klinického urológa. Rozoberajú epidemológiu, etiológiu a patogenézu urolitiázy, popisujú jej kauzálne faktory a diagnostické postupy. V ďalšej časti sa venujú možnostiam liečby a prevencie urolitázy.

Kľúčové slová: urolitiáza, príčiny, diagnostika, liečba, prevencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

UROLITHIASIS IN AMBULANT AND CLINICAL PRACTICE

The authors describe urolithiasis from the point of view of ambulatory and clinical urologists. They deal with epimediology, ethiology and pathogenesis of urolithiasis, describing casual factors and diagnostic procedures. In the next part they pay attention to the possibilities of treatment and prophylaxis of urolithiasis.

Keywords: urolithiasis, causes, diagnostics, treatment, prophylaxis.