Via practica 2/2004

Úrazy spôsobené teplom

h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

Náhle stavy vyvolané pôsobením nadmerného tepla nie sú ani v našich zemepisných šírkach zriedkavé a vyskytujú sa tým častejšie, čím viac sa na ne myslí. Diagnózu treba často spraviť iba per exclusionem. Liečba bez pomôcok je jednoduchá a účinná, s lekárskym vybavením veľmi efektívna a často ani nie je potrebná hospitalizácia. Veľmi účinná je aj prevencia a osveta. So stúpajúcim vekom obyvateľstva a po katastrofickom priebehu vo Francúzsku v roku 2003 nadobúda táto nozologická jednotka na význame.

Kľúčové slová: prehriatie, tepelný úpal, neodkladná prednemocničná liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Úrazy spôsobené teplom

Náhle stavy vyvolané pôsobením nadmerného tepla nie sú ani v našich zemepisných šírkach zriedkavé a vyskytujú sa tým častejšie, čím viac sa na ne myslí. Diagnózu treba často spraviť iba per exclusionem. Liečba bez pomôcok je jednoduchá a účinná, s lekárskym vybavením veľmi efektívna a často ani nie je potrebná hospitalizácia. Veľmi účinná je aj prevencia a osveta. So stúpajúcim vekom obyvateľstva a po katastrofickom priebehu vo Francúzsku v roku 2003 nadobúda táto nozologická jednotka na význame.

Keywords: prehriatie, tepelný úpal, neodkladná prednemocničná liečba