Via practica 7-8/2007

ÚLOHA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA V CELKOVOM MANAŽMENTE KARCINÓMU PĽÚC

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Karcinóm pľúc na Slovensku spôsobuje každoročne približne 2 000 úmrtí. Na celkovom manažmente ochorenia sa podieľajú viacerí odborníci. Aktívna účasť všeobecného lekára je však veľmi dôležitá vo všetkých fázach – od prevencie a včasnej detekcie ochorenia až po terminálnu starostlivosť.

Kľúčové slová: karcinóm pľúc, všeobecný lekár.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ROLE OF GENERAL PRACTIONER IN THE TOTAL MANAGEMENT OF LUNG CANCER

Lung cancer causes every year about 2000 deaths in Slovakia. Several specialists are involved in total management of lung cancer. However, active participation of general practitioner is very important in all phases – from prevention and early diagnosis until the terminal care.

Keywords: lung cancer, general practitioner.