Via practica 1/2014

Účelná farmakoterapie jaterních chorob v běžné praxi

doc. MUDr. Radan Brůha, CSc.

V posledních letech se farmakoterapie jaterních chorob posouvá od symptomatických postupů k cílené léčbě. V léčbě by se měly používat postupy podložené relevantními klinickými studiemi. Tuto podmínku nesplňuje většina populárních hepatoprotektiv. V klinické praxi se krom virových hepatitid lze nejčastěji setkat s pacienty s alkoholovou jaterní chorobou, nealkoholovým ztukovatěním jater, chronickými cholestatickými nemocemi a s komplikacemi jaterní cirhózy. Základem léčby alkoholového i nealkoholového jaterního postižení jsou režimová opatření, u chronické cholestázy má přínos kyselina ursodeoxycholová. V léčbě jaterní cirhózy zlepšují prognózu pacienta i kvalitu života farmakologická prevence krvácení z varixů, prevence infekcí a léčba ascitu diuretiky. Účinek různých látek s antioxidačními či jinými protektivními vlastnostmi nebyl u jaterních chorob dostatečně prokázán.

Kľúčové slová: alkoholová jaterní choroba, hepatoprotektiva, cholestáza, jaterní cirhóza, NASH.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Effective drug therapy of liver diseases in general practice

Pharmacotherapy of liver diseases moves from symptomatic treatment toward the specific treatment. Only methods based on relevant clinical studies should be used. This condition does not fill previously widely prescribed “hepatoprotectives”. Apart from viral hepatitis, in clinical praxis we usually deal with alcoholic liver disease, non alcoholic steatohepatitis, chronic cholestatic syndromes and complications of liver cirrhosis. Basic treatment in alcoholic and non alcoholic liver disease is life style changes and diet, in the treatment of chronic cholestasis ursodeoxycholic acid is used. In the treatment of liver cirrhosis pharmacologic prevention of variceal bleeding, prevention of infections and diuretic treatment of ascites improve prognosis and quality of life. The effect of many supportive medicaments with antioxidant or other protective properties was not proved.

Keywords: alcoholic liver disease, hepatoprotectives, cholestasis, liver cirrhosis, NASH.