Via practica 2/2013

Terapia obezity v praxi všeobecného lekára pre dospelých

MUDr. Peter Marko, MPH

Obezita je chronické metabolické ochorenie charakteristické multifaktoriálnou etiológiou. V európskych štátoch sa týka 21 % mužov a 31 % žien, pričom nadhmotnosťou a obezitou trpí viac ako 50 % obyvateľov. Za ostatných 10 rokov sa zvýšil počet obéznych takým tempom, že ochorenie postihuje takmer 150 miliónov obyvateľov Európy. Z tohto dôvodu označila Svetová zdravotnícka organizácia obezitu za pandémiu 21. storočia.

Kľúčové slová: obezita, zdravotné riziká, redukciia hmotnosti, diéty, pohybové aktivity

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of obesity in general practice for adults

Obesity is a chronic metabolic disease characterised by multifactorial aetiology. It concerns 21% men and 31% women within European countries, while over 50% of citizens suffer from overweight and obesity. Over last 10 years the number of obese people has risen to so rapidly causing the disease affects nearly 150 million European citizens. Therefore the World Health Organisation classified obesity to be the pandemic of 21th century.

Keywords: obesity, health risks, weight decrease, diets, physical activities