Via practica 6/2005

Symptómy, ktoré zhoršujú bolesť

MUDr. Hedviga Jakubíková

U pacientov s nádorovým ochorením je liečba bolesti často zložitá kvôli iným pridruženým symptómom, ktoré komplikujú podávanie analgetík. Medzi najčastejšie patria nauzea, vracanie, anorexia a kachexia. V týchto situáciách možno využiť transkutánne či parenterálne aplikácie liečív, ale nevyhnutná je aj symptomatická liečba pridružených sym ptómov.

Kľúčové slová: nádorová bolesť, nauzea, vracanie, kachexia, anorexia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PAIN – AGGRAVATING SYMPTOMS

Pain treatment in patients with cancer is difficult because of other symptoms, that complicate application of analgesics. The most frequent are nausea, vomiting, anorexia and cachexia. We can use transdermal and parenteral application of drugs, but symptomatic treatment of other symptoms is unavoidable.

Keywords: cancer pain, nausea, vomiting, cachexia, anorexia.