Via practica 5/2006

Súčasný pohľad na parkinsonovu chorobu

MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Parkinsonova choroba je progresívne neurologické ochorenie, ktoré postihuje prevažne staršiu populáciu. Predpokladá sa, že na Slovensku je 12 – 15 tisíc pacientov postihnutých týmto ochorením. Článok podáva prehľad súčasných názorov na toto ochorenie so zameraním na praktické aspekty v jeho diagnostike.

Kľúčové slová: Parkinsonova choroba, substancia nigra, diagnostika, dopaminergná terapia, hlboká mozgová stimulácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Súčasný pohľad na parkinsonovu chorobu

Parkinsonova choroba je progresívne neurologické ochorenie, ktoré postihuje prevažne staršiu populáciu. Predpokladá sa, že na Slovensku je 12 – 15 tisíc pacientov postihnutých týmto ochorením. Článok podáva prehľad súčasných názorov na toto ochorenie so zameraním na praktické aspekty v jeho diagnostike.

Keywords: Parkinsonova choroba, substancia nigra, diagnostika, dopaminergná terapia, hlboká mozgová stimulácia.