Via practica 3/2005

Súčasný pohľad na etiopatogenézu a liečbu akné

MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Na komplexnej patogenéze akné sa podieľajú nadprodukcia kožného mazu, porucha keratinizácie folikulového epitelu, premnoženie baktérií Propionibacterium acnes a zápal. Nové poznatky o patogenetických mechanizmoch akné priniesli so sebou aj nový pohľad na liečbu tejto choroby. Zásadou je čo možno najskoršie nasadenie kombinovanej terapie, ktorá pôsobí súčasne proti viacerým patogenetickým faktorom.

Kľúčové slová: acne vulgaris, patogenetické mechanizmy, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CURRENT VIEW OF PATHOGENESIS AND THERAPY OF ACNE

The pathogenesis of acne is complex, with strong evidence supporting the involvement of sebaceous hyperplasia, follicular hyperkeratinisation, bacterial hypercolonisation and inflammation. The improved understanding of the pathogenetic mechanisms of acne has brought about changes in acne management. It is becomig clear that combination therapy should be utilized as early as possible, preferably at the initiation of therapy, to simultaneously attack two or three pathogenic factors.

Keywords: acne vulgaris, pathomechanisms, therapy