Via practica 2/2017

Súčasné poznatky o psoriatickej artritíde

MUDr. Kristína Brázdilová, PhD., MUDr. Daniel Čierny, PhD., Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD., prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Psoriatická artritída je systémové zápalové ochorenie zo skupiny séronegatívnych spondylartritíd, ktoré primárne postihuje kĺby a je typicky spojené so psoriázou. Ide o ochorenie, ktoré vo významnej miere ovplyvňuje kvalitu života pacientov a zhoršuje morbiditu aj mortalitu. Psoriatická artritída postihuje prevažne kožu a kĺby, môže mať však aj extraartikulárne manifestácie, ktoré sú v mnohých prípadoch nemenej závažné. Adekvátna a účinná liečba zabraňuje vzniku nezvratných kĺbových zmien vrátane ťažkých deformít a výrazne zlepšuje kvalitu života.

Kľúčové slová: psoriatická artritída, DMARDs, biologická liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Actual knowledges of psoriatic arthritis

Psoriatic arthritis is a systemic inflammatory disease from the group of seronegative spondylarthritis, which primarily affects the joints, and is typically associated with psoriasis. It is a disease that significantly affects the quality of life of patients and worsens morbidity and mortality. Psoriatic arthritis primarily affects the skin and joints, but also can have extraarticular manifestations, which in many cases are not minor. Adequate and effective treatment prevents irreversible articular changes including severe deformities and significantly improves the quality of life.

Keywords: psoriatic arthritis, DMARD, biologic therapies