Via practica 6/2013

Súčasné odporúčania na liečbu rastovými faktormi granulocytopoézy

MUDr. Michal Chovanec

V liečbe pacientov s malígnymi nádorovými ochoreniami je dnes možné použiť spektrum rôznych chemoterapeutických režimov, ktorých efektivita je limitovaná toxicitou cytostatickej liečby. Jedným z významne limitujúcich faktorov je myelotoxicita protinádorovej liečby, ktorá môže nepriaznivo ovplyvniť priebeh onkologickej liečby, dochádza k odkladom liečby, redukcii dávok a k možnej kompromitácii liečebného efektu. V článku sa budeme venovať liečbe rastovými faktormi s ovplyvnením granulocytopoézy (filgrastim, pegfilgrastim), posledným odporúčaniam na ich administráciu a ich vplyvu na onkologickú liečbu súčasnosti.

Kľúčové slová: myelotoxicita, febrilná neutropénia, G-CSF, filgrastim, pegfilgrastim.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current recommendations for the treatment of growth factors granulocytopoiesis

There is vast spectrum of chemotherapeutic regimens we are able to administer patients with malignant tumors, but the efectivity of chemotherapy is limited by toxicity of cytostatic agents. One of the most limiting factors in systemic treatment is myelotoxicity, which can unfavourably influence treatment course with treatment delays, dose reductions and possibly compromise treatment outcome. This article will discuss treatment with granulocytopoiesis colony stimulating factors (filgrastim, pegfilgrastim), latest recommendations for administration and their impact on present oncological treatment.

Keywords: myelotoxicity, febrile neutropenia, G-CSF, filgrastim, pegfilgrastim.