Via practica 12/2009

Stres, eustres a distres

MUDr. Radkin Honzák, MUDr. Alena Večeřová-Procházková

Článek shrnuje vývoj a dosavadní stav koncepce stresu od Cannonovy poplachové fáze po Selyeho všeobecný adaptační syndrom do jednotícího rámce a poukazuje na vliv stresu na tělesné zdraví. Jsou popsány fyziologické a patofyziologické mechanizmy stresové reakce a jejich odraz v organizmu, zejména s přihlédnutím k rozdílům mezi eustresem a distresem. Jsou popsány zvládací strategie (coping) a pozornost je věnována též vlivu osobnosti, zejména tzv. D-osobnosti, na průběh a dopad stresových reakcí. Koncepční schéma autorů umožňuje komplexní pohled na stres v rovině biologické, psychologické i sociální.

Kľúčové slová: stres, eustres, distres, coping, osobnost, Hans Selye.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Stress, eustress and disstress

In this article, the basic concepts used in conceptualizing stress and classifying its related phenomena are defined and a general conceptual framework for understanding the interrelationships among these concepts is proposed. The mechanisms underlying Cannon and Selye stress are discussed between stress and physical health. The notion of a stress system as the effector of the stress syndrome is suggested, and its physiologic and pathophysiologic manifestations are described. The diffrence between the eustress and the disstress are elucidated. The coping mechanisms and the personality factors especially D-personality are mentioned. The conceptual scheme described is intended to be applicable across disciplines including the biological and the behavioral and social sciences.

Keywords: stress, eustress, disstress, coping, personality, Hans Selye.