Via practica 11/2005

Starostlivosť o popálených v ambulancii praktického lekára

doc. MUDr. Ján Koller, PhD.

Popáleniny patria k najčastejším úrazom. O tie najmenej závažné (ktoré sú najpočetnejšie) sa starajú praktickí lekári. Pri rozhodovaní o spôsobe liečenia je dôležité stanoviť v prvom rade správnu diagnózu rozsahu, hĺbky a závažnosti popáleniny. Do úvahy sa pritom berie najmä mechanizmus poranenia s prihliadnutím na vek, predchorobie a celkový stav pacienta. Na základe správne stanovenej diagnózy sa musí lekár rozhodnúť, či liečenie zvládne sám, alebo odošle pacienta k špecialistovi, prípadne na špecializované pracovisko pre liečenie popálenín. Liečebné postupy majú smerovať k potlačeniu bolesti, prevencii kontaminácie a infekcie rany, zaisteniu optimálnych podmienok na hojenie rany a prevencii komplikácií. Praktický lekár by sa mal starať aj o doliečovanie pacientov s rozsiahlejšími popáleninami po prepustení z ústavnej do domácej liečby a mal by vedieť orientačne posudzovať jazvy a možné iné následky po týchto poraneniach.

Kľúčové slová: malé popáleniny – diagnostika, ambulantné liečenie, topické prípravky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

BURN CARE IN GENERAL PRACTITIONER`S OFFICE

The vast majority of burn injuries are represented by small, or minor burns, which are mostly treated by general practitioners. The most important issue in decision-making of the general practitioner pertaining the selection of the treatment method and/or referral to specialised services, is to establish a correct diagnosis. Factors that need to be taken into account include mechanism of the injury, patient´s age, general condition, and co-morbidities. By considering these factors and setting up the diagnosis, the physician will be able to decide, if he can manage the treatment of the patient by himeslf, or he will need to refer the patient to a specialised physician, usually surgeon, or trauma surgeon, or to burn service. The treatment methods must aim to alleviation of pain, prevention of wound contamination and infection, assurance of optimal conditions for wound healing and prevention of complications. The general practitioner should take care as well of the patien ts with major burns following their release from hospital to home care He should be also capable to detect and diagnose the problems with scars formation and other kind of post-burn sequelae.

Keywords: minor burns – diagnosis, out-patient treatment, topical treatment.