Via practica 5/2005

Srovnání účinnosti semi-generického a originálního atorvastatinu

doc. MUDr. Richard Češka, CSc., prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc., as. MUDr. Michal Vrablík, PhD., Jitka Housová, Tomáš Štulc, Željko Reiner, Zvonimir Rumboldt

Léčba hyperlipoproteinémií a dyslipidemií statiny je dnes považována za samozřejmost v oblasti primární a zejména pak v oblasti sekundární prevence kardiovaskulárních onemocnění. V naší studii jsme se zaměřili na srovnání „původního“ atorvastatinu SORTIS® firmy Pfizer a „semi-generického“ atorvastatinu TULIP® firmy Lek s cílem porovnat jejich účinnost a snášenlivost. Byla provedena randomizovaná, multicentrická, dvojitě slepá, dvojitě napodobivá („double dummy“) studie porovnávající podávání atorvastatinu obou výrobců v dávce 20 mg 1 × denně po dobu 56 dnů. Z celkového počtu 90 pacientů původně zařazených do studie bylo finálně hodnoceno 71. Studie prokázala, že oba výše zmíněné přípravky jsou z hlediska svého vlivu na plazmatické lipidy shodně účinné a nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly v jejich účinnosti na snížení hladin celkového cholesterolu i LDL-cholesterolu, snížení plazmatických hladin triglyceridů a zvýšení plazmatického HDL-cholesterolu. Snášenlivost a četnost nežádoucích účinků nevykazovala u obou skupin pacientů statisticky významné rozdíly.

Kľúčové slová: ateroskleróza, cholesterol, LDL cholesterol, triglyceridy, HDL cholesterol, generikum, primární hypercholesterolémie, smíšená dyslipidémie, atorvastatin.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Srovnání účinnosti semi-generického a originálního atorvastatinu

Léčba hyperlipoproteinémií a dyslipidemií statiny je dnes považována za samozřejmost v oblasti primární a zejména pak v oblasti sekundární prevence kardiovaskulárních onemocnění. V naší studii jsme se zaměřili na srovnání „původního“ atorvastatinu SORTIS® firmy Pfizer a „semi-generického“ atorvastatinu TULIP® firmy Lek s cílem porovnat jejich účinnost a snášenlivost. Byla provedena randomizovaná, multicentrická, dvojitě slepá, dvojitě napodobivá („double dummy“) studie porovnávající podávání atorvastatinu obou výrobců v dávce 20 mg 1 × denně po dobu 56 dnů. Z celkového počtu 90 pacientů původně zařazených do studie bylo finálně hodnoceno 71. Studie prokázala, že oba výše zmíněné přípravky jsou z hlediska svého vlivu na plazmatické lipidy shodně účinné a nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly v jejich účinnosti na snížení hladin celkového cholesterolu i LDL-cholesterolu, snížení plazmatických hladin triglyceridů a zvýšení plazmatického HDL-cholesterolu. Snášenlivost a četnost nežádoucích účinků nevykazovala u obou skupin pacientů statisticky významné rozdíly.

Keywords: ateroskleróza, cholesterol, LDL cholesterol, triglyceridy, HDL cholesterol, generikum, primární hypercholesterolémie, smíšená dyslipidémie, atorvastatin.