Via practica 1/2011

Spoločnými silami zlepšiť informovanosť a úroveň poznatkov o cievnych ochoreniach

MUDr. Katarína Dostálová

Choroby cievneho systému patria k najčastejším ochoreniam obyvateľstva v produktívnom a poproduktívnom veku, významne sa podieľajú na hospitalizácii a aj na úmrtnosti. Sú to ochorenia s veľmi negatívnym dopadom na kvalitu života a práceschopnosť.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Spoločnými silami zlepšiť informovanosť a úroveň poznatkov o cievnych ochoreniach

Choroby cievneho systému patria k najčastejším ochoreniam obyvateľstva v produktívnom a poproduktívnom veku, významne sa podieľajú na hospitalizácii a aj na úmrtnosti. Sú to ochorenia s veľmi negatívnym dopadom na kvalitu života a práceschopnosť.