Via practica 1/2004

Současnost a perspektivy léčby dyslipidémií

doc. MUDr. Jan Bultas, CSc., MUDr. Debora Karetová

Léčba hyperlipidémií a dyslipidémií je jedním z milníků medicíny přelomu tisíciletí, její význam lze srovnat s objevem a zavedením antibiotik. Tento článek si klade za úkol podat přehled současného stavu a zejména informovat čtenáře, kterým směrem se ubírá vývoj. Jen v málokteré oblasti farmakoterapie se objevuje tolik nových a nadějných postupů ovlivňujících vysokou hladinu LDL-cholesterolu či triacylglycerolů nebo nízkou hladinu HDL-cholesterolu. Vedle blokátorů syntézy cholesterolu (statiny a inhibitory skvalén-syntázy) se prudce rozvíjí skupina léků blokujících resorpci cholesterolu (ezetimib, inhibitory ACAT (acylkoenzym A cholesterol acyltrnasferáza), inhibitory MPT (mikrozomální transportní protein)), blokujících resorpci žlučových kyselin (nové pryskyřice, inhibitory IBAT (ideální kotransportér žlučových kyselin)) a v neposlední řadě se velmi slibně rozvíjí oblast agonistů PPAR (receptor aktivovaný peroxyzomovým proliferátorem). Tato poslední skupina léků je zajímavá i tím, že se zde objevuje styčný bod mezi metabolizmem lipidů a glycidů.

Kľúčové slová: dyslipidémie, statiny, inhibitory skvalén syntázy, ezetimib, inhibitory ACAT, inhibitory MPT, inhibitory IBAT, agonisté PPAR.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Současnost a perspektivy léčby dyslipidémií

Léčba hyperlipidémií a dyslipidémií je jedním z milníků medicíny přelomu tisíciletí, její význam lze srovnat s objevem a zavedením antibiotik. Tento článek si klade za úkol podat přehled současného stavu a zejména informovat čtenáře, kterým směrem se ubírá vývoj. Jen v málokteré oblasti farmakoterapie se objevuje tolik nových a nadějných postupů ovlivňujících vysokou hladinu LDL-cholesterolu či triacylglycerolů nebo nízkou hladinu HDL-cholesterolu. Vedle blokátorů syntézy cholesterolu (statiny a inhibitory skvalén-syntázy) se prudce rozvíjí skupina léků blokujících resorpci cholesterolu (ezetimib, inhibitory ACAT (acylkoenzym A cholesterol acyltrnasferáza), inhibitory MPT (mikrozomální transportní protein)), blokujících resorpci žlučových kyselin (nové pryskyřice, inhibitory IBAT (ideální kotransportér žlučových kyselin)) a v neposlední řadě se velmi slibně rozvíjí oblast agonistů PPAR (receptor aktivovaný peroxyzomovým proliferátorem). Tato poslední skupina léků je zajímavá i tím, že se zde objevuje styčný bod mezi metabolizmem lipidů a glycidů.

Keywords: dyslipidémie, statiny, inhibitory skvalén syntázy, ezetimib, inhibitory ACAT, inhibitory MPT, inhibitory IBAT, agonisté PPAR.