Via practica 2/2007

Rinosinusitídy

MUDr. Tibor Barta, PhD.

Autor predkladá najnovšie poznatky o príznakoch RS, o delení RS, diagnostike a liečbe jednotlivých typov RS. Zdôrazňuje terapeutické princípy a postupy akútnej RS, miesto antibiotickej liečby a odporúčané zásady racionálnej antibiotickej liečby. Prezentuje aj posledné odporúčané terapeutické postupy neinfekčných RS.

Kľúčové slová: rinosinusitída – RS, akútna RS, intermitentná RS, chronická, perzistujúca RS, infekčná RS, neinfekčná RS, alergická RS, nealergická RS

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Rinosinusitídy

Autor predkladá najnovšie poznatky o príznakoch RS, o delení RS, diagnostike a liečbe jednotlivých typov RS. Zdôrazňuje terapeutické princípy a postupy akútnej RS, miesto antibiotickej liečby a odporúčané zásady racionálnej antibiotickej liečby. Prezentuje aj posledné odporúčané terapeutické postupy neinfekčných RS.

Keywords: rinosinusitída – RS, akútna RS, intermitentná RS, chronická, perzistujúca RS, infekčná RS, neinfekčná RS, alergická RS, nealergická RS