Via practica 3/2016

Rinitída a astma – alergické choroby jedných dýchacích ciest

doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.

Alergická nádcha a priedušková astma sú choroby dýchacích ciest, ktoré charakterizuje častý spoločný výskyt, patogenéza s mnohými zhodnými črtami a stúpajúci trend vo výskyte, čo ich radí medzi tzv. civilizačné choroby. Iniciatíva ARIA (Alergická rinitída a jej vplyv na astmu) poukazuje na potrebu jednotiaceho pohľadu na tieto tzv. respiračné alergózy. Prehľadný článok sumarizuje hlavné myšlienky ARIA, užitočné do našej každodennej praxe, pričom zdôrazňuje potrebu súčasnej diagnostiky aj liečby alergickej rinitídy a astmy. Bez stabilizácie choroby horných dýchacích ciest nedosiahneme kontrolu nad astmou, a podobne, pri pretrvávaní prejavov astmy sa ani pri voľnom nose nebude pacientovi dýchať dobre.

Kľúčové slová: alergická nádcha, priedušková astma, jednotné dýchacie cesty

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Allergic rhinitis and asthma – united airway disease

Allergic rhinitis and bronchial asthma are airway diseases characterised by common incidence, pathogenesis with many identical characteristics and increasing prevalence, what rates them among civilizing diseases. ARIA initiative (Allergic rhinitis and its impact on asthma) refers to need of common view on both these respiratory allergic diseases. Review article summarizes main ideas of ARIA useful for everyday clinical practice, emphasizing the need for simultaneous diagnostics and therapeutic management of rhinitis and asthma. Without stabilising the upper airway disease, control of asthma is not possible, and similarly, even in the case of „free nose“, in the case of persisting asthmatic symptoms, patient breathing will not be comfortable.

Keywords: allergic rhinitis, bronchial asthma, united airways