Via practica 2/2006

Repetitórium urgentnej medicíny: Priedušková astma – astmatický záchvat

h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

Astma je ochorenie priedušiek s ich nadmernou reaktivitou na rôzne stimuly (alergény, lieky, vírusy, námaha, emócie, chlad a pod.). Vzniká tým obštrukcia priedušiek – bronchospasmus. V niektorých prípadoch nestačí chronická dlhodobá liečba na potlačenie príznakov a vznikne akútny astmatický záchvat. V takom prípade je potrebné vnútrožilné podanie liekov. Správne liečený astmatik, ktorý dodržiava životosprávu má záchvaty ojedinele, ale vplyvom prostredia, narušenia režimu, zanedbaním liečby alebo kombináciou všetkých faktorov dochádza k akútnemu astmatickému záchvatu. Astmatický záchvat je vo väčšine prípadov liečiteľný prostriedkami z výbavy praktického lekára, hospitalizácia je potrebná výnimočne. Pokroky v liečbe astmy predlžujú pacientom život, ale paradoxne aj zvyšujú úmrtnosť na astmu, keď sa vekom zhoršia pridružené kardiálne ochorenia, alebo predávkovaním betamimetík.

Kľúčové slová: astmatický záchvat, akútna astma, akútne respiračné ochorenia, liečba v prednemocničných podmienkach.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Repetitórium urgentnej medicíny: Priedušková astma – astmatický záchvat

Astma je ochorenie priedušiek s ich nadmernou reaktivitou na rôzne stimuly (alergény, lieky, vírusy, námaha, emócie, chlad a pod.). Vzniká tým obštrukcia priedušiek – bronchospasmus. V niektorých prípadoch nestačí chronická dlhodobá liečba na potlačenie príznakov a vznikne akútny astmatický záchvat. V takom prípade je potrebné vnútrožilné podanie liekov. Správne liečený astmatik, ktorý dodržiava životosprávu má záchvaty ojedinele, ale vplyvom prostredia, narušenia režimu, zanedbaním liečby alebo kombináciou všetkých faktorov dochádza k akútnemu astmatickému záchvatu. Astmatický záchvat je vo väčšine prípadov liečiteľný prostriedkami z výbavy praktického lekára, hospitalizácia je potrebná výnimočne. Pokroky v liečbe astmy predlžujú pacientom život, ale paradoxne aj zvyšujú úmrtnosť na astmu, keď sa vekom zhoršia pridružené kardiálne ochorenia, alebo predávkovaním betamimetík.

Keywords: astmatický záchvat, akútna astma, akútne respiračné ochorenia, liečba v prednemocničných podmienkach.