Via practica 6/2006

Repetitórium urgentnej medicíny: Poranenie tlakovou vlnou – Blast syndróm

h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

Poranenie tlakovou vlnou je v našich krajinách zriedkavý úrazový mechanizmus, ktorý patrí skôr do oblasti vojnovej medicíny, ale v budúcnosti sa s ním budeme stretávať častejšie z dôvodu globalizácie násilia. Stretnúť sa s poranením tlakovou vlnou môžu lekári rôznych špecializácií, nakoľko poranenia obvykle postihujú viaceré orgány a orgánové systémy. V bežnom živote môžu výbuchy vzniknúť na rôznych produktovodoch, ktoré prechádzajú aj cez obývané územie a prepravujú horľavé a výbušné substancie, alebo pri preprave horľavín na cestách.

Kľúčové slová: blast syndróm, poranenie tlakovou vlnou, barotrauma, pneumotorax, ruptúra ušného bubienka, čreva.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Repetitórium urgentnej medicíny: Poranenie tlakovou vlnou – Blast syndróm

Poranenie tlakovou vlnou je v našich krajinách zriedkavý úrazový mechanizmus, ktorý patrí skôr do oblasti vojnovej medicíny, ale v budúcnosti sa s ním budeme stretávať častejšie z dôvodu globalizácie násilia. Stretnúť sa s poranením tlakovou vlnou môžu lekári rôznych špecializácií, nakoľko poranenia obvykle postihujú viaceré orgány a orgánové systémy. V bežnom živote môžu výbuchy vzniknúť na rôznych produktovodoch, ktoré prechádzajú aj cez obývané územie a prepravujú horľavé a výbušné substancie, alebo pri preprave horľavín na cestách.

Keywords: blast syndróm, poranenie tlakovou vlnou, barotrauma, pneumotorax, ruptúra ušného bubienka, čreva.