Via practica 6/2005

Repetitórium urgentnej medicíny – Popáleniny a poleptania

h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

Popáleniny a poleptania sú závažným a častým úrazom, ktorý v mnohých prípadoch môže byť príčinou smrti, ale aj pri prežití postihnutého môžu zanechať trvalé následky minimálne v podobe mutilujúcich jaziev. Predlekárska, zdravotnícka a lekárska prvá pomoc podstatne zlepšujú prežívanie a znižujú riziko komplikácií a pritom si nevyžadujú mimoriadne prostriedky a vybavenie. V článku je popísaná hlavne všeobecná prednemocničná liečba dostupná aj väčšine lekárov prvého kontaktu, ale aj lekárom, ktorí sa náhodne ocitnú pri termickom úraze v rámci voľna alebo mimo ordinácie.

Kľúčové slová: popáleniny a poleptania, popáleniny tepelné a chemické, prednemocničná neodkladná liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Repetitórium urgentnej medicíny – Popáleniny a poleptania

Popáleniny a poleptania sú závažným a častým úrazom, ktorý v mnohých prípadoch môže byť príčinou smrti, ale aj pri prežití postihnutého môžu zanechať trvalé následky minimálne v podobe mutilujúcich jaziev. Predlekárska, zdravotnícka a lekárska prvá pomoc podstatne zlepšujú prežívanie a znižujú riziko komplikácií a pritom si nevyžadujú mimoriadne prostriedky a vybavenie. V článku je popísaná hlavne všeobecná prednemocničná liečba dostupná aj väčšine lekárov prvého kontaktu, ale aj lekárom, ktorí sa náhodne ocitnú pri termickom úraze v rámci voľna alebo mimo ordinácie.

Keywords: popáleniny a poleptania, popáleniny tepelné a chemické, prednemocničná neodkladná liečba.