Via practica 7-8/2005

Repetitórium urgentnej medicíny – Cievne mozgové príhody v prednemocničnej praxi

h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

Cievna mozgová príhoda je časté akútne ochorenie s výraznou mortalitou. Pri prvom výskyte je však možné diagnózu stanoviť jednoduchým vyšetrením aj v prednemocničných podmienkach a nie najdokonalejšou nešpecifickou liečbou pomôcť znížiť rozsah sekundárneho poškodenia. Správnym manažmentom pacienta od diagnózy, cez rýchly transport na špecializované pracovisko po rozširujúce sa možnosti fibrinolytickej liečby sa dá znížiť vysoká mortalita, invalidita a sociálna odkázanosť. Lekári prvého kontaktu majú v osvete medzi pacientmi, príbuznými a v prednemocničnej liečbe nezastupiteľné miesto, hlavne v menších aglomeráciách.

Kľúčové slová: cievna mozgová príhoda, neodkladná prednemocničná liečba, urgentná medicína.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Repetitórium urgentnej medicíny – Cievne mozgové príhody v prednemocničnej praxi

Cievna mozgová príhoda je časté akútne ochorenie s výraznou mortalitou. Pri prvom výskyte je však možné diagnózu stanoviť jednoduchým vyšetrením aj v prednemocničných podmienkach a nie najdokonalejšou nešpecifickou liečbou pomôcť znížiť rozsah sekundárneho poškodenia. Správnym manažmentom pacienta od diagnózy, cez rýchly transport na špecializované pracovisko po rozširujúce sa možnosti fibrinolytickej liečby sa dá znížiť vysoká mortalita, invalidita a sociálna odkázanosť. Lekári prvého kontaktu majú v osvete medzi pacientmi, príbuznými a v prednemocničnej liečbe nezastupiteľné miesto, hlavne v menších aglomeráciách.

Keywords: cievna mozgová príhoda, neodkladná prednemocničná liečba, urgentná medicína.