Via practica 1/2005

Repetitórium urgentnej medicíny – Akútny koronárny syndróm

h. doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

Bolesť na hrudníku srdcového pôvodu je zdrojom diagnostických, terapeutických a organizačných pochybení, ktoré vedú k neodôvodneným preventabilným úmrtiam jedincov v mladšom veku. V neodkladnej prednemocničnej liečbe sa nemôžeme spoliehať na jednoznačné anamnestické a klinické príznaky. Pri pochybnostiach, či sa jedná o extrakardiálne alebo kardiálne príčiny bolesti na hrudníku, treba postupovať tak, aby sme minimalizovali poškodenie pacienta. Postupy diagnostiky a liečby zodpovedajú minimálnemu prístrojovému a laboratórnemu vybaveniu, ale napriek tomu sú účinné. Osvetou a cielenou prednemocničnou liečbou sa dá znížiť frekvencia komplikácií a počet predčasných a náhlych úmrtí.

Kľúčové slová: Bolesť na hrudníku, nestabilná angina pectoris, infarkt myokardu, urgentná prednemocničná liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Repetitórium urgentnej medicíny – Akútny koronárny syndróm

Bolesť na hrudníku srdcového pôvodu je zdrojom diagnostických, terapeutických a organizačných pochybení, ktoré vedú k neodôvodneným preventabilným úmrtiam jedincov v mladšom veku. V neodkladnej prednemocničnej liečbe sa nemôžeme spoliehať na jednoznačné anamnestické a klinické príznaky. Pri pochybnostiach, či sa jedná o extrakardiálne alebo kardiálne príčiny bolesti na hrudníku, treba postupovať tak, aby sme minimalizovali poškodenie pacienta. Postupy diagnostiky a liečby zodpovedajú minimálnemu prístrojovému a laboratórnemu vybaveniu, ale napriek tomu sú účinné. Osvetou a cielenou prednemocničnou liečbou sa dá znížiť frekvencia komplikácií a počet predčasných a náhlych úmrtí.

Keywords: Bolesť na hrudníku, nestabilná angina pectoris, infarkt myokardu, urgentná prednemocničná liečba.