Via practica 3–4/2013

Probiotika z pohledu gynekologa

doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.

Vaginální ekosystém představuje složitý komplex, který zajišťuje přirozenou ochranu genitálního ústrojí ženy před vznikem a rozšířením zánětlivého onemocnění. I přes to jsou v současné době gynekologické infekce – záněty pochvy a dolních močových cest snad nejčastějším problémem u dospělých žen. V článku je uvedený přehled nejčastějších klinických forem vaginální infekce s uvedením možností jejich léčby. Současné postupy v terapii vaginálních infekcí lze doplnit právě použitím probiotik. Jsou to živé nepatogenní mikroorganizmy s příznivým vlivem na zdravotní stav člověka. Nejznámějším probiotickým kmenem bakterií je lactobacillus. V práci jsou uvedené možné mechanizmy účinku probiotik a také jejich využití v profylaxi, ale také v léčbě a prevenci vaginálních dysmikrobií. Význam probiotik přesahuje oblast urogenitální infekce. V současné době je na našem trhu celá řada různých probiotických preparátů, mnohé z nich jsou určené k perorálnímu užití, pro použití v gynekologii se preferují především vaginální aplikační formy. V článku je uvedený jejich přehled. V závěru autor zdůrazňuje, že je nutné znát okruh indikací, při kterých má podání probiotických bakterií pozitivní efekt.

Kľúčové slová: probiotika, vaginální dysmikrobie, zánět pochvy, bakteriální vaginóza, vaginální mykózy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Probiotics from the perspective of a gynecologist

Vaginal ecosystem is a complex system that provides natural protection against genital inflammatory disease. Despite this, there gynecological infections are currently perhaps the most common problem among adult women. The article provides an overview of the most common clinical forms of vaginal infection, indicating the possibility of their treatment. Current practices in the treatment of vaginal infections can be completed just by using probiotics. Probiotics are live nonpathogenic microorganisms with positive influence on human health. The paper presents the possible mechanisms of action of probiotics and their use in prophylaxis, but also in the treatment and prevention of vaginal dysmicrobia. Currently on the market is a great number of different probiotics, many of which are intended for oral use, for use in gynecology prefer vaginal application forms. The article gives an overview. In conclusion the author emphasizes that it is necessary to know the range of indications for which administration of probiotic bacteria has a positive effect.

Keywords: probiotics, vaginal dysmicrobia, colpitis, bacterial vaginosis, vaginal mycosis.