Via practica 4-5/2008

PROBIOTIKÁ A OCHORENIA TRÁVIACEHO TRAKTU

MUDr. Michal Mego, PhD., RNDr. Vladimír Zajac, CSc.

Probiotiká sú živé mikroorganizmy, s prospešným účinkom na zdravie človeka pri podávaní v dostatočných množstvách. Probiotiká sa môžu uplatniť v liečbe a prevencii viacerých ochorení tráviaceho traktu, pričom ich aplikácia je spojená s dobrou toleranciou a minimálnymi rizikami. Ich účinok je veľmi úzko prepojený s prirodzenou funkciou črevnej flóry.

Kľúčové slová: probiotiká, ochorenia tráviaceho traktu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PROBIOTICS AND DISORDERS OF GASTROINTESTINAL TRACT

Probiotics are live microorganisms which confer a health benefit on the host when administered in adequate amounts. Probiotics could be applied in therapy and mainly in prevention of many disorders of gastrointestinal tract with good tolerability and minimal risk. Their effect is closely related to natural function of gut flora.

Keywords: probiotics, disorders of gastrointestinal tract.