Via practica 12/2009

Probiotiká a ich význam v prevencii a liečbe infekcie Helicobacteri pylori

MUDr. Peter Minárik, MUDr. Dušan Ogurčák, MUDr. Tatjana Hanesová

Väčšina probiotík sú baktérie, ktoré produkujú kyselinu mliečnu, a nachádzajú sa predovšetkým vo fermentovaných mliečnych výrobkoch. Probiotické potraviny sa zaraďujú do osobitnej skupiny tzv. funkčných potravín. Priaznivé výsledky experimentálnych a klinických štúdií s probiotikami viedli k príprave a výrobe kvalitných probiotických prípravkov, ktoré obsahujú mikroorganizmy s vysokým stupňom účinnosti a bezpečnosti. Probiotiká majú ako živé mikroorganizmy s pozitívnymi účinkami na zdravie hostiteľa svoje využitie aj v prevencii a liečbe infekcie Helicobacter pylori. Nezastupiteľné miesto probiotík je pri prevencii a potláčaní nežiaducich účinkov ATB liečby, v dôsledku čoho sa zvyšuje znášanlivosť eradikačnej liečby u Hp pozitívnych pacientov (kompliancia).

Kľúčové slová: probiotiká, laktobacily, Helicobacter pylori, eradikačná liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Probiotics and their role in prevention and treatment of the H. pylori infection

Most of the probiotics are lactic acid-producing bacteria which are mainly in the fermented milk products. Probiotic food products belong to the group of the functional food. Favorable results of various experimental and clinical studies with probiotics lead to the development and production of quality probiotic drugs and supplements, which contain high efficacy and safe microorganisms. Probio- tics with positive health effect for the host play an important role in prevention and treatment of the H. pylori infection. They cannot be replaced in prevention and suppression of non-desirable side effects of the antibiotic treatment, and in that way they can improve patient compliance of the anti-Hp eradication therapy.

Keywords: probiotics, Lactobacillus, Helicobacter pylori, eradication therapy.