Via practica 2/2021

Probiotika a bakteriální lyzáty v podpůrné léčbě nekomplikovaných urologických infekcí

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

Infekce močových cest představují spolu s respiračními infekcemi nejčastější zánětlivé onemocnění člověka. S ohledem na současnou situaci antibiotické rezistence jsou u nekomplikovaných recidivujících infekcí močových cest doporučovány i neantibiotické strategie léčby. Doporučením vhodných režimových opatření podpořených správně vybraným volně prodejným léčivým přípravkem, léčivou čajovou směsí nebo doplňkem stravy je možné efektivně naplnit neantibiotické strategie. Současné znalosti mikrobiomu jako modulátoru řady onemocnění přináší předpokládané pozitivní využití probiotik a bakteriálních lyzátů jako zajímavou alternativu u nekomplikovaných recidivujících infekcí močových cest.

Kľúčové slová: nekomplikované infekce močových cest, probiotika, bakteriální lyzáty

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Probiotics and bacterial lysates as an alternative non-antibiotic strategy in supportive treatment of uncomplicated urinary tract infections

Urinary tract infections, along with respiratory tract infections, are the most frequent inflammatory diseases in man. Given the current situation of antibiotic resistance, non-antibiotic treatment strategies are also recommended in uncomplicated urinary tract infections. Non-antibiotic strategies can effectively be implemented by recommending appropriate daily routine measures supported by a well-chosen over-the-counter medicinal product, a healing tea blend, or a food supplement. Current knowledge of the microbiome as a modulator of a number of diseases has brought the anticipated positive use of probiotics and bacterial lysates as an interesting alternative in uncomplicated recurrent urinary tract infections.

Keywords: uncomplicated urinary tract infections, probiotics, bacterial lysates