Via practica 9/2005

Probiotiká

MUDr. Michal Mego

Probiotiká sú definované ako živé mikroorganizmy, s prospešným účinkom na zdravie človeka pri podávaní v dostatočných množstvách. Ich účinok je veľmi úzko prepojený s prirodzenou funkciou črevnej flóry. Môžu sa výrazne uplatniť v liečbe a predovšetkým v prevencií mnohých civilizačných ochorení. Predpokladom ich širšieho použitia je dostupnosť bezpečných kmeňov s dokázanou klinickou účinnosťou.

Kľúčové slová: probiotiká, kolonizačná rezistencia, bezpečnosť, črevná flóra.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PROBIOTICS

Probiotics are defined as live microorganisms which when administered in adequate amounts confer a health benefit on the host. Their effect is closely related to natural function of gut flora. Probiotics could be applied in the therapy and mainly in prevention of many civilisation disorders. Availability of safe probiotic strains with demonstrated clinical effectivity is main assumption of wider their application.

Keywords: probiotics, colonisation resistance, safety, gut flora.