Via practica 1/2012

Prevencia cievnej mozgovej príhody pri fibrilácii predsiení srdca: súčasný stav a trendy

doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., MUDr. Kamil Kolesár

Používanie warfarínu v prevencii náhlej cievnej mozgovej príhody (NCMP) má svoje úskalia. Dostupnosť nových orálnych antikoagulancií, ako napríklad dabigatranu, rivaroxabanu a apixabanu, v klinickej praxi môže pomôcť rozšíriť liečebné možnosti a zvýšiť počet pacientov s fibriláciou predsiení srdca a s rizikom cievnej mozgovej príhody, ktorí sú nastavení na vhodnú antitrombotickú liečbu.

Kľúčové slová: fibrilácia predsiení, riziko cievnej mozgovej príhody, protidoštičková liečba, acetylsalicylová kyselina, warfarín, nové orálne antitrombotiká.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prevention of stroke in atrial fibrillation: current state and trends

Given the complexities of warfarin use for stroke prevention in atrial fibrillation (SPAF), availability of novel oral anticoagulants such as dabigatran, rivaroxaban, and apixaban could serve to reduce well – documented treatment gaps in this clinical context, increasing the percentage of atrial fibrillation (AF) patients at risk of stroke who receive appropriate antithrombotic therapy.

Keywords: atrial fibrillation, risk of stroke, antithrombotic therapy, aspirin, warfarin, new oral anticoagulants.