Via practica 2/2004

Prehliadka zomrelých

MUDr. JUDr. Peter Kováč

Jednou z činností, ktorú bežne vykonáva praktický lekár je prehliadka zosnulých. Napriek tomu, že súčasťou výuky na lekárskych fakultách je aj súdne lekárstvo, v rámci ktorého je prehliadka zomrelých jednou z nosných tém, pri prehliadkach zomrelých sa mnohí lekári dopúšťajú hrubých chýb. Stáva sa tak často aj opakovane. Schopnosť lekára vykonať prehliadky zomrelých správne a zodpovedne je pritom základným predpokladom, aby vôbec prehliadka splnila svoj účel. Z uvedeného dôvodu sa budeme výkonom prehliadky zomrelých podrobne zaoberať z právnej ale aj z medicínskej stránky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prehliadka zomrelých

Jednou z činností, ktorú bežne vykonáva praktický lekár je prehliadka zosnulých. Napriek tomu, že súčasťou výuky na lekárskych fakultách je aj súdne lekárstvo, v rámci ktorého je prehliadka zomrelých jednou z nosných tém, pri prehliadkach zomrelých sa mnohí lekári dopúšťajú hrubých chýb. Stáva sa tak často aj opakovane. Schopnosť lekára vykonať prehliadky zomrelých správne a zodpovedne je pritom základným predpokladom, aby vôbec prehliadka splnila svoj účel. Z uvedeného dôvodu sa budeme výkonom prehliadky zomrelých podrobne zaoberať z právnej ale aj z medicínskej stránky.