Via practica 3/2012

Praktické využitie suplementácie Ω-3 PUFA vo vnútornom lekárstve

MUDr. Karol Trejbal

Omega-3 mastne kyseliny (Ħ-3 PUFA) v ramci sekundarnej prevencie kardiovaskularnych (KV) chorob v su.asnosti u. disponuju rozsiahlou medicinou dokazov. V ostatnom obdobi sa v.ak mno.ia aj dokazy o pozitivnych u.inkoch Ħ-3 PUFA v primarnej prevencii KV chorob, ako aj o ich vyu.iti v nekardialnych indikaciach. V .lanku prina.ame stru.ny preh.ad aktualnych poznatkov a mo.nosti vyu.itia suplementacie Ħ-3 PUFA v ka.dodennej praxi ambulantneho lekara.

Kľúčové slová: omega-3 mastné kyseliny, dyslipidémie, infarkt myokardu, chronické srdcové zlyhanie, kardiovaskulárna prevencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Practical use of Ů -3 PUFA supplementation in internal medicine

Omega-3 fatty acids currently offer a very broad evidence-based medicine in secondary prevention of cardiovascular diseases. However, recently, there has been an increase in evidence of positive effects of omega-3 fatty acids in primary prevention of cardiovascular diseases, as well as their utilization in non-cardiac indications. In this article, we review the most recent information and options about supplementing omega-3 fatty acids in daily general practice.

Keywords: omega-3 fatty acids, dyslipidemia, myocardial infarction, chronic heart failure, cardiovascular prevention.