Via practica 3/2004

Poruchy spánku z pohľadu pneumológa – spánkové poruchy dýchania.

MUDr. Imrich Mucska

Problematika spánku, jeho porúch a zmien fyziologických funkcií počas spánku, je multidisciplinárna problematika týkajúca sa i pneumoftizeológie. Pod spánkové poruchy dýchania spadá syndróm spánkového apnoe, chrápanie, centrálna hypoventilácia, poruchy dýchania v spánku pri rôznych somatických ochoreniach. Jedná sa o skupinu ochorení so závažnými, najmä kardiovaskulárnymi následkami až s ohrozením života.

Kľúčové slová: apnoe, hypopnoe, syndróm spánkového apnoe, chrápanie, CPAP, BiPAP, polysomnografia, spánkové laboratórium.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Poruchy spánku z pohľadu pneumológa – spánkové poruchy dýchania.

Problematika spánku, jeho porúch a zmien fyziologických funkcií počas spánku, je multidisciplinárna problematika týkajúca sa i pneumoftizeológie. Pod spánkové poruchy dýchania spadá syndróm spánkového apnoe, chrápanie, centrálna hypoventilácia, poruchy dýchania v spánku pri rôznych somatických ochoreniach. Jedná sa o skupinu ochorení so závažnými, najmä kardiovaskulárnymi následkami až s ohrozením života.

Keywords: apnoe, hypopnoe, syndróm spánkového apnoe, chrápanie, CPAP, BiPAP, polysomnografia, spánkové laboratórium.