Via practica 4/2005

Perkutánna koronárna intervencia v liečbe ischemickej choroby srdca

MUDr. Viliam Fridrich, PhD.

V článku autor uvádza miesto perkutánnej koronárnej intervencie v liečbe ischemickej choroby srdca. Venuje sa indikáciám koronárnej intervencie u pacientov so stabilnou a nestabilnou angínou pektoris, ako aj s akútnym infarktom myokardu s a bez elevácie ST segmentu.

Kľúčové slová: Perkutánna koronárna intervencia, angína pektoris, akútny infarkt myokardu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION IN THE TREATMENT OF ISCHEMIC HEART DISEASE

Author in the article describes the place of the percutaneous coronary intervention in the therapy of the patients with stable and unstable angina pectoris and acute myocardial infarction with/without ST elevation.

Keywords: Percutaneous coronary intervention, angina pectoris, acute myocardial infarction.