Via practica 12/2008

PÉČE O NEMOCNÉ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM A SNÍŽENOU FUNKCÍ LEDVIN

MUDr. Filip Málek, MUDr. Martin Havrda

Výskyt chronického srdečního selhání a chronických onemocnění ledvin se sníženou renální funkcí v populaci stoupá. Spojení srdečního selhání a chronického onemocnění ledvin je v literatuře označováno jako kardiorenální syndrom. Kardiorenální syndrom má společné rizikové faktory kardiovaskulárního a renálního poškození. Jedním z hlavních principů nefarmakologické léčby je u pacientů s kardiorenálním syndromem kontrola příjmu tekutin a soli. Při výběru farmakoterapie pacientů se srdečním selháním a sníženou funkcí ledvin je nutné použít léky, pro které máme důkazy o kardioprotektivního účinku a známe jejich farmakokinetiku. Péče o nemocné s kardiorenálním syndromem spočívá v interdisciplinárním přístupu založeném na spolupráci kardiologa a nefrologa.

Kľúčové slová: chronické srdeční selhání, snížená funkce ledvin, nefarmakologická léčba, farmakoterapie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MANAGEMENT OF THE PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE AND DECREASED RENAL FUNCTION

The prevalence of chronic heart failure and renal insufficency is increasing. The association of heart failure and kidney disease is in the literature described as a “cardiorenal syndrome“. The cardiorenal syndrome has common risk factors of cardiovascular and renal impairment. One of the main principals of the non-pharmacological treatment of the cardiorenal syndrome patients is control of the fluid and salt intake. For the medical therapy of the patients with heart failure and decreased renal function it is necessary to use drug with the evidence of the cardioprotective properties and knowledge of its pharmacokinetics. Management of the patients with the cardiorenal syndrome is realized with the interdisciplinary approach based on the cooperation of cardiologist and nephrologist.

Keywords: chronic heart failure, impared renal function, non-pharmacological treatment, pharmacotherapy