Via practica 1/2006

Pacient po infarkte myokardu s anginou pectoris

MUDr. Jaroslav Sumbal, MUDr. Branislav Líška

So stále kvalitnejšou starostlivosťou o pacientov s akútnymi koronárnymi syndrómami a so zlepšeným prežívaním pacientov, ktorí prekonali akútny infarkt myokardu, sa v ambulantnej praxi stále častejšie stretávame s pacientmi, ktorí prichádzajú na ošetrenie s bolesťami na hrudi . Je to do istej miery spôsobené aj tým, že pacienti sú stále viac edukovaní, a viac si všímajú takéto stavy . Je potrebné byť veľmi pozorný, aby v prevahe „banálnych“ bolestí lekár správne rozpoznal a nepodcenil tie, ktoré sú varovným príznakom možnej ďalšej akútnej príhody.

Kľúčové slová: infarkt myokardu, poinfarktová angina pectoris, prevencia a liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PACIENT AFTER MYOCARDIAL INFARCTION WITH ANGINA PECTORIS

With improving quality of care in patients with acute coronary syndromes and with prolongation of life after myocardial infarction, general practice physician comes frequently in contact with patients with angina pectoris after myocardial infarction . It is caused also by the fact, that patients are better educated and more attentive . It is important to be very careful to distinguish between trivial and serios causes of chest pain after myocardial infarction, because its reccurence can be a warning sign of imminent acute coronary syndrome.

Keywords: myocardial infarction, postinfarction angina pectoris, prevention and treatment.