Via practica 2/2012

Ojedinelý prípad sarkoidózy a tuberkulózy vnútrohrudníkových uzlín

MUDr. Jihad Farah, prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc., MUDr. Vladimír Žák, MUDr. Jozef Belák, PhD.

Sarkoidóza a tuberkulóza sú ochorenia, ktoré sa zriedkavo vyskytujú spolu v tom istom čase. Histologicky je sarkoidóza charakterizovaná nálezom nekazeifikujúcich epiteloidných granulómov, ktoré sú podobné tuberkulóznym. Na rozdiel od tuberkulózy je pre sarkoidózu charakteristické, že v uzlíkoch nevzniká kazeifikačná nekróza. Autor opisuje prípad 29-ročného muža, u ktorého bola po viacerých vyšetreniach diagnostikovaná sarkoidóza a tuberkulóza vnútrohrudníkových uzlín. Po kombinovanej antituberkulóznej liečbe v kombinácii s kortikosteroidmi sa zdravotný stav pacienta stabilizoval, došlo k ústupu subjektívnych ťažkostí a infiltratívnych zmien v röntgenovom a CT obraze.

Kľúčové slová: kazuistika, sarkoidóza, tuberkulóza, kortikosteroidy, antituberkulotiká.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Rare case of pulmonary sarcoidosis and tuberculosis of intrathoracic nodes

Sarcoidosis and tuberculosis are diseases that occur very rarely at the same time. Histologically, sarcoidosis is characterized by finding non-caseating epitheloid granulomas, which are similar to tuberculous. Unlike tuberculosis, sarcoidosis is characterized by the fact that in the nodules no caseous necrosis is created. The author describes a case of 29-year old male who was after several examinations diagnosed with concomitant sarcoidosis and tuberculosis of intrathoracic nodes. After a combined antituberculoustherapy together with corticosteroids the patient’s condition has stabilized, subjective complaints and infiltrative changes in the X-ray got to remission .

Keywords: case study, sarcoidosis, tuberculosis, corticosteroids, antituberculous drugs.