Via practica 2/2024

Odporúčania Európskej spoločnosti pre artériovú hypertenziu (EHS) – verzia 2023. Najdôležitejšie kapitoly a závery pre rutinnú klinickú prax – stručný prehľad, 2. časť

doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD.

Témou príspevku je stručný výber z početných a veľmi rozsiahlych 22 kapitol (celkovo 197-stranový materiál) o najnovších poznatkoch z nedávno prezentovaných nových Odporúčaní pre diagnostiku a liečbu artériovej hypertenzie Európskej spoločnosti pre artériovú hypertenziu (EHS), ktoré boli predstavené na Kongrese EHS (European Society of Hypertension) v talianskom Miláne v júni 2023 a schválila ich aj Medzinárodná spoločnosť pre hypertenziu a European Renal Association.

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

Odporúčania Európskej spoločnosti pre artériovú hypertenziu (EHS) – verzia 2023. Najdôležitejšie kapitoly a závery pre rutinnú klinickú prax – stručný prehľad, 2. časť

Témou príspevku je stručný výber z početných a veľmi rozsiahlych 22 kapitol (celkovo 197-stranový materiál) o najnovších poznatkoch z nedávno prezentovaných nových Odporúčaní pre diagnostiku a liečbu artériovej hypertenzie Európskej spoločnosti pre artériovú hypertenziu (EHS), ktoré boli predstavené na Kongrese EHS (European Society of Hypertension) v talianskom Miláne v júni 2023 a schválila ich aj Medzinárodná spoločnosť pre hypertenziu a European Renal Association.