Via practica 3-4/2014

Ochorenie parodontu ako prejav systémových ochorení organizmu

MUDr. Petra Gengelová, doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof., MUDr. Juraj Štilla, MDDr. Ján Jurkemík, MDDr. Ľubomír Rožič

Medzi prvé príznaky systémových ochorení organizmu často patria prejavy gingivitídy alebo parodontitídy v ústnej dutine. V rámci ur-čovania správnej diagnózy môže byť vyšetrenie tejto oblasti kľúčové a môže napomôcť pri odlíšení iných patologických stavov. Cieľom príspevku je priniesť stručný prehľad vplyvu celkových ochorení na tkanivá parodontu.

Kľúčové slová: gingivitída, parodontitída, systémové ochorenia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Periodontal disease as symptom of systemic disorders

Gingivitis or periodontitis can be the first symptom of some systemic disorders of organism. The examination of the periodontal tissues can be of cardinal importance in diagnosing or can help to distinguish other pathologic conditions. The aim of the article is to bring a brief overview how systemic disease can influence the periodontium.

Keywords: gingivitis, periodontitis, systemic disorders.