Via practica 11/2007

OBEZITA A ŠPORTOVÁ AKTIVITA

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.

Obezita predstavuje veľký spoločenský zdravotný a ekonomický problém a súčasne je výzvou pre spoločenské, zdravotnícke i školské prostredie. Prevalencia obezity dospelých mužov i žien sa zvyšuje na celom svete. Úspešná liečba obezity vyžaduje zvyčajne početné intervencie. Vzhľadom k uvedenému zvyšovaniu prevalencie obezity v posledných desaťročiach je dôležité sústrediť sa nielen na liečbu, ale najmä na jej prevenciu u detí i dospelých. Údaje z populačných prehľadov a longitudinálnych pozorovacích štúdií dokazujú, že energia vynaložená počas fyzickej aktivity významne ovplyvňuje energetickú rovnováhu. Pohybová aktivita tak môže byť dôležitou stratégiou na prevenciu zvýšenia hmotnosti, ako aj na jej dlhodobý pokles. Z dlhodobého hľadiska aktívny životný štýl spolu s nízkotukovou stravou u detí i dospelých môže indukovať podstatnú redukciu hmotnosti aj u obéznych.

Kľúčové slová: cvičenie, šport, obezita, prevencia, redukcia hmotnosti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

OBESITY AND SPORT ACTIVITY

Obesity is a major public health and economic problem and poses important challenges for society, health care and school-centered environments. The prevalence of obesity is increasing in both adult men and women worldwide. Successful treatment of obesity usually requires multiple interventions. Because of this increase over the past few decades it is important to focus not only on the treatment of obesity but also on the prevention of obesity in children and adults. Data from population-based surveys and longitudinal observational studies indicate that energy expended in physical activity has the potential to affect energy balance, so exercise may be an important strategy for prevention of weight gain and for improving long-term weight loss. In the long term, an active lifestyle and low-fat food habits in children and adults are expected to induce a substantial body weight loss in the obese.

Keywords: exercise, sport, obesity, prevention, weight loss.