Via practica 10/2007

NOVŠIE POZNATKY V LIEČBE EPILEPSIE

MUDr. Mária Tormašiová, PhD.

Autori uvádzajú aktuálne poznatky v liečbe epilepsie, prehľad novších antiepileptík, ich klinické uplatnenie ako aj možnosti chirurgickej liečby farmakorezistentnej epilepsie.

Kľúčové slová: epilepsia, antiepileptiká, epileptochirurgia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CURRENT STATE OF EPILEPSY TREATMENT

The authors present a current state of epilepsy treatment, an overview of novel antiepileptic drugs and their clinical implication, as well as surgery possibilities for pharmaco-resistant epilepsy.

Keywords: epilepsy, antiepileptic drugs, epilepsy surgery.