Via practica 6/2008

NEINVAZÍVNA DIAGNOSTIKA PORÚCH SRDCOVÉHO RYTMU

MUDr. Pavel Kmeč

Základnou úlohou neinvazívnej kardiológie v arytmológii je zhodnotenie funkcie ľavej komory, detekcia arytmogénneho substrátu, hodnotenie spúšťacích faktorov elektrickej instability a vplyvu autonómneho nervového systému na srdcovú činnosť. Na posúdenie prítomnosti srdcového ochorenia, ktoré arytmiu vyvolalo, je základnou metódou echokardiografia.

Kľúčové slová: echokardiografia, Holterovo monitorovanie EKG, markery náhlej srdcovej smrti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NON-INVASIVE DIAGNOSTICS OF CARDIAC RHYTHM DISTURBANCES

The elementary aim of non-invasive cardiology within arrhythmology is the evaluation of left ventricular function, arrhythmogenic substrate detection, evaluation of the electrical cardiac instability triggering factors and influence of the autonomic nervous system on the heart activity. Echocardiography represents the essential method to evaluate the presence of underlying cardiac disease, leading to arrhythmias.

Keywords: echocardiography, ECG Holter monitoring, markers of sudden cardiac death.