Via practica 5/2010

Necrobiosis lipoidica

MUDr. Andrea Hradiská

Necrobiosis lipoidica je menej časté granulomatózne kožné ochorenie neznámej príčiny, často asociované s diabetes mellitus. Necrobiosis lipoidica sa môže vyskytovať v každom veku, ale najčastejšie sa objavuje v tretej a štvrtej dekáde. Najčastejšie sa vyskytuje na predkoleniach. Väčšinu pacientov tvoria ženy. Autorka v svojom súhrnom článku popisuje základný klinický obraz necrobiosis lipoidica a súčasné diagnostické a terapeutické možnosti.

Kľúčové slová: necrobiosis lipoidica, diagnostika, liečba, diabetes mellitus

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Necrobiosis lipoidica

Necrobiosis lipoidica is an uncommon granulomatous skin disease of unknown origin, often associated with diabetes mellitus. Necrobiosis lipoidica may occur at any age, but most commonly appears in third and fourth decades. Most commonly appears on the shins. Most of the patients are females. The paper deals with the basic clinical presentation of necrobiosis lipoidica and current diagnostic and therapeutic options.

Keywords: necrobiosis lipoidica, diagnostics, therapy, diabetes mellitus