Via practica 1/2016

Najčastejšie chyby v diagnostike roztrúsenej sklerózy

MUDr. Darina Petrleničová, PhD.

Sclerosis multiplex (SM) je autoimunitné zápalové a neurodegeneratívne ochorenie centrálneho nervového systému (CNS). Klinické príznaky a priebeh ochorenia sú veľmi variabilné, SM sa najčastejšie prejavuje relabujúcimi príznakmi, ktoré v konečnom dôsledku vyús-ťujú do invalidity. Skorá efektívna liečba je jedinou prevenciou progresie zneschopnenia. Neexistuje žiadny laboratórny test definitívne potvrdzujúci diagnózu SM, ktorá zostáva, napriek revidovaným diagnostickým kritériám, predovšetkým diagnózou klinickou. Chybná diagnostika SM je častá a má značné následky v starostlivosti o pacienta.

Kľúčové slová: sclerosis multiplex, diagnostika, chyby v diagnostike

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The most common mistakes in diagnostics of multiple sclerosis

Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune, inflammatory and neurodegenerative disorder of central nervous system. The clinical presentation and course of the disease are highly variable, MS is most commonly characterized by relapsing symptoms which ultimately result in disability. Early effective treatment is the only prevention of disability progression. There is no laboratory test definitively sufficient to diagnose MS, which, despite revised sets of criteria, remains mainly a clinical one. The misdiagnosis of SM common and has significant consequences for patient care.

Keywords: multiple sclerosis, diagnostics, misdiagnosis