Via practica 1/2010

Myopatia indukovaná liekmi znižujúcimi cholesterol a triacylglyceroly

doc. MUDr. Peter Špalek, CSc., MUDr. Denis Richter

Hypolipidemiká sú lieky, ktoré znižujú hladinu cholesterolu, respektíve triacylglycerolov. S úspechom sa využívajú v prevencii kardiovaskulárnych príhod a ich preskripcia narastá. Hypolipidemiká sú vo všeobecnosti dobre znášané, ale patria k liekom, ktoré majú myotoxický potenciál. V posledných rokoch zaznamenávame pri liečbe hypolipidemikami nárast počtu pacientov s vedľajšími svalovými (myopatickými) účinkami. Zväčša ide o ľahšie prípady myopatie s priaznivou prognózou. Ťažké život ohrozujúce stavy (rabdomyolýza) sa vyskytujú veľmi zriedkavo. V článku je opísaná epidemiológia, klinický obraz, diagnostika a liečba myopatie indukovanej liekmi znižujúcimi cholesterol a triacylglyceroly.

Kľúčové slová: hypolipidemiká, statíny, rizikové faktory, toxická myopatia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Drug-induced myopathy with cholesterol-lowering and triacylglycerol-lowering agents

Cholesterol-lowering and triacylglycerol-lowering agents are successfully exploited in prevention of cardiovascular incidents with increasing prescription. These agents are generally well tolerated; however they belong to a group of drugs with myotoxic effects. We have observed in recent years an increasing number of patients with muscle (myopathic) side-effects. Rhabdomyolysis, as a life-threatening condition, occurs only rarely. The paper focuses on epidemiology, symptomatology, diagnosis and therapy of drug-induced myopathy with cholesterol and triacylglycerol-lowering agents.

Keywords: cholesterol and triacylglycerol-lowering agents, statins, risk factors, toxic myopathy