Via practica 5/2014

Mykotické infekcie kože

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.

Dermatofatózy sú mykotické infekcie vyvolané tromi rodmi húb Epidermophyton, Trichophytona Microsporum. Najčastejším vyvolávateľom dermatofytóz vo svete je Trichophyton rubrum. Nohy, medziprstia, plosky a nechty sú typickou lokalizáciou dermatofytovej infekcie. Ochorenie sa častejšie vyskytuje v Európe a USA. Prenos dermatofytov na človeka je z troch prameňov, z človeka na človeka, od zvierat a z pôdy. Dva rody dermatofytov, Trichophytona Microsporum, vyvolávajú infekciu vlasov. Alopécia je najčastejší prejav ochorenia. Lokálna terapia je indikovaná na málo rozsiahle ochorenie. Systémová terapia je určená na liečbu ťažších ochorení vrátane postihnutia kapilícia a nechtov.

Kľúčové slová: dermatofytózy, lokalizácia, terapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Fungal infections of the skin

The dermatophytoses are fungal infections caused by three genera of fungi, Epidermophyton, Trichophyton and Microsporum. The main causative agent of dermatophytoses is Trichophyton rubrum which is the most common worldwide. The feet – intedigital spaces, soles, and nails – are the typical location for dermatophyte infection. The disease is more common in Europe and US. Transmission of dermatophytes to human occurs via three sources, human, animal and soil. Two genera of dermatophytes, Trichophyton and Microsporum, caused tinea capitis. Alopecia is the most common presentation of this diseases. Topical antifungals are beneficial in treating localized dermatophyte infections. Systemic therapy is required to cure certain infections, including tinea capitis and unguium.

Keywords: dermatophytoses, localisation, therapy.