Via practica 4/2006

Možnosti algeziológa v liečbe bolestí v krížoch

MUDr. Igor Martuliak, PhD.

Autor sa v článku zaoberá bolesťami chrbta, menovite v oblasti krížov, a to z pohľadu patofyziológie a delenia bolestí ako aj diagnostickýchprincípov. Ďalej rozoberá možnosti liečby akútnych i chronických bolestí v krížoch na algeziologickom pracovisku vrátane farmakoterapie, rehabilitačnej liečby i využitia invazívnych anesteziologických postupov s dôrazom na komplexnosť liečby.

Kľúčové slová: bolesti chrbta, lumboischiadický syndróm, analgetiká, obstreky, tlakové kaudálne blokády.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ALGESIOLOGIST´S POSITION IN LOW-BACK PAIN TREATMENT

The author in his article is concerned with the back pain particularly in the low-back area and this is done from the patophysiological point of view as well as diagnostic principles. Furthermore, he deals with possibilities of the treatment of both the acute and chronic pain in the low-back in the algesiologic workplace including pharmacotherapy, rehabilitation treatment and utilising of invasive anesthesiologic procedures with an emphasis on the treatment complexity.

Keywords: Low-back Pain, analgetics, trigger points, caudal pressure blockades.