Via practica 12/2007

MIESTO PREBIOTÍK A PROBIOTÍK V KLINICKEJ VÝŽIVE GERIATRICKÝCH PACIENTOV

MUDr. Anton Farkaš, Denisa Francanová

Približne 70 % imunitného systému je lokalizovaných v gastrointestinálnom trakte. Sekrécia slinných žliaz a sekréty tráviacich orgánov, ako aj črevná flóra (probiotiká) a prijímaná vláknina (prebiotiká) sú veľmi dôležité pre správnu a optimálnu funkciu celého tráviaceho traktu. Ukazuje sa pozitívny vplyv probiotických baktérií na funkciu imunitného systému, a to prostredníctvom niekoľkých molekulárnych mechanizmov. Pre- a probiotiká nám ponúkajú liečbu a ochranu pred rôznymi endemickými a akútnymi ochoreniami. Termín probiotiká bol pôvodne používaný len pre orálne užívané mliečne baktérie, dnes však je známe, že prospešné sú aj iné kmene baktérií. Termínom prebiotiká označujeme zložky potravy, najmä rastlinnú vlákninu, konzumované a v tráviacom trakte využívané ako substrát pre fermentáciu. Je možné, že zvýšený počet novovzniknutých zápalových ochorení, alergických stavov, obezity, koronárnej choroby srdca a karcinómov v západných krajinách má úzky vzťah so zníženou konzumáciou pro- a prebiotík v potrave. Tento článok ponúka prehľad aktuálnych informácií o možnosti využitia pro- a prebiotík v klinickej praxi.

Kľúčové slová: výživa, probiotiká, prebiotiká, prevencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE ROLE OF PREBIOTICS AND PROBIOTICS IN CLINICAL NUTRITION OF GERIATRIC PATIENTS

Approximately 70 % of the immune system is localized in the gastrointestinal tract. The saliva and gastrointestinal secretions, as well as flora (probiotics) and supplied fibres (prebiotics), are important for optimal functionof the whole gastrointestinal tract. Probiotic bacteria have been shown have a positive impact on the immune system through several molecular mechanisms. Pre-, probiotics offer both protection against and cure of a variety of endemic and acute diseases. The term ‘probiotic’ was originally designed to describe what has been regarded as ‘health-promoting’ lactobacils, when supplied orally. However, nowadays are also other families of bacteria recognised as useful. The term ‘prebiotics’ was given to the foods, mainly plant fibres, consumed and used by the gut flora as a substrate for fermentation. It can be possible, that increases in inflammatory conditions in general, allergic conditions, obesity, coronary heart disease, and cancers in the western world are in tight correlation the decreased consumption of probiotics and prebiotics. This review summarizes the present information about clinical applications of pro- and prebiotics in clinical practice.

Keywords: nutrition, probiotics, prebiotics, prevention.