Via practica 1/2009

Medicínske a právne aspekty prehliadky mŕtvych

MUDr. Ahmadullah Fathi

Prehliadka mŕtveho nepatrí medzi bežné každodenné aktivity všeobecných lekárov. Je to však činnosť, ktorá vyžaduje enormné sústredenie, duchaplnosť a pozornosť, mnohokrát pôsobí na lekára frustrujúco, plynú z nej obavy a zodpovednosť z možného pochybenia. Cieľom tejto práce je skompletizovať a sprehľadniť informácie o tejto problematike tak, aby sa v nich dalo jednoducho orientovať. Téma je zhrnutá do prehľadných algoritmov, ktoré sa môžu stať súčasťou vybavenia príručnej tašky všeobecného lekára.

Kľúčové slová: prehliadka mŕtveho, postup pri prehliadke mŕtveho, legislatíva

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Medicínske a právne aspekty prehliadky mŕtvych

Prehliadka mŕtveho nepatrí medzi bežné každodenné aktivity všeobecných lekárov. Je to však činnosť, ktorá vyžaduje enormné sústredenie, duchaplnosť a pozornosť, mnohokrát pôsobí na lekára frustrujúco, plynú z nej obavy a zodpovednosť z možného pochybenia. Cieľom tejto práce je skompletizovať a sprehľadniť informácie o tejto problematike tak, aby sa v nich dalo jednoducho orientovať. Téma je zhrnutá do prehľadných algoritmov, ktoré sa môžu stať súčasťou vybavenia príručnej tašky všeobecného lekára.

Keywords: prehliadka mŕtveho, postup pri prehliadke mŕtveho, legislatíva