Via practica 7-8/2009

Manažment obstipácie v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých

MUDr. Ahmadullah Fathi, Mgr. Zuzana Gavalierová

Cieľom práce je skompletizovať, sprehľadniť údaje o zápche tak, aby sa zlepšila diagnostika, terapia a v konečnom dôsledku došlo k skvalitneniu života pacienta trpiaceho obstipáciou. K faktorom, ktoré môžu viesť k zápche, patria jednoduché funkčné poruchy, ale aj závažné ochorenia orgánov a systémov. V článku je stručne uvedená odporučená schéma diagnostického vyšetrenia všeobecným lekárom a medziodborová spolupráca s inými špecialistami zaoberajúcimi sa touto problematikou.

Kľúčové slová: obstipácia, diferenciálna diagnostika, manažment zápchy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Constipation management in the general practitioner clinic

The aim of this work is to complete and make clear the constipation diagnosis and therapy of patients who are suffering from constipation and to improve the quality of their lives in the end. The factors that can cause constipation could be either elementary function disorders or serious diseases affecting the organs or systems. This article describes the necessary actions that help to make the patient’s management more transparent, by means of direct treatment or consultation with specialists.

Keywords: constipation, differential diagnosis, management of constipation