Via practica 10/2005

Manažment dyslipidémie u pacientov s chronickým obličkovým ochorením

MUDr. Ľubomíra Fábryová

Pacienti s chronickým obličkovým ochorením majú vyššie riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení, ako aj vyššiu prevalenciu dyslipidémie v porovnaní so všeobecnou populáciou. Z tradičných rizikových faktorov aterosklerózy kľúčovú úlohu zohráva dyslipidémia a to nielen v počiatočných štádiách, ale aj v pokročilých štádiách chronického obličkového ochorenia. Dôležitá je ako identifikácia rizikových pacientov, tak aj včasná liečba dyslipidémie ešte pred rozvojom obličkového zlyhania. Jednou z možností zníženia kardiovaskulárnej mortality je skríning pacientov s chronickým obličkovým ochorením na prítomnosť dyslipidémie s následnou adekvátnou liečbou zodpovedajúcou zaradeniu týchto pacientov do veľmi vysokorizikovej skupiny pre rozvoj kardiovaskulárnych ochorení. Niektorí pacienti s chronickým obličkovým ochorením a dyslipidémiou sú schopní dosiahnuť cieľové hodnoty cholesterolu samotnými zmenami životného štýlu, ale reálne väčšina z nich vyžaduje farmakologickú liečbu.

Kľúčové slová: ateroskleróza, chronické obličkové ochorenie, dyslipidémia, hypolipidemická liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MANAGING DYSLIPIDAEMIA IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE

Patients with chronic kidney disease are at high risk of developing cardiovascular disease and they have a higher prevalence of dyslipidaemias compared to general population. Dyslipidaemia is a major risk factor for atherosclerosis not only in the first stages of chronic renal disease but also in end-stages of renal disease. It is important to identify these patients early and treat their dyslipidaemias intensively before they develop end-stage renal disease. Most patients will require not only lifestyle modification but also lipid-lowering therapy. Patients with chronic kidney disease should be considered as patients at very high risk for cardiovascular disease and treated accordingly.

Keywords: atherosclerosis, chronic kidney disease, dyslipidaemia, hypolipidaemic therapy